Pengkajian mendalam terhadap publik serta kebijakan-kebijakan sosial — masa lalu, masa kini dan masa depan — yang berkaitan dengan negara dan sistemnya.